The Oxford Wine Café

K-Naia Verdejo, Bodegas Naia, Rueda 2018